Jennie Olofsson

Tryggare välfärd med hjälp av eHälsa och välfärdsteknologi

Vi människor utvecklar och använder ny teknik och det påverkar i högsta grad vår gemensamma
välfärd. Kommunal service, sjukvård och omvårdnadstjänster är inget undantag. I vår region
anstränger vi oss för att hitta ett gemensamt förhållningssätt och utnyttja de fördelar som ny
teknologi kan medföra. Allt för att kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet som också är
resurseffektiva. När vi talar om detta växande område använder vi både begreppen eHälsa och
välfärdsteknologi.

Fyra konkreta exempel på detta är nyckelfria lås, för att kvalitetssäkra hemtjänsten, vård-planering- och uppföljning på distans, nattfridskameror för trygg tillsyn och elektroniska sensorer för mätning av fukt i inkontinenshjälpmedel. De positiva effekterna är många. Det kan handla om ökade möjligheter för anhöriga att vara delaktiga i vårdplaneringen, ökat välbefinnande och självständighet för den som tar del av tjänsterna, mer tid för omsorg när personalen tillbringar mindre tid i bilen, minskade resetider, minskade kostnader, reducering av koldioxidutsläpp mm. För personer som bor på landsbygden, med långa avstånd, ger välfärdsteknik möjlighet till ökad tillgänglighet, till exempel att från det egna hemmet kunna få anhörigstöd eller träffa vårdpersonal via datorn.

Lärdomar som förstärktes hos oss i projekt IMPROVE är vikten av att involvera alla användargrupper när vi utvecklar våra lösningar. Det bidrar till både säkrare och mer kvalitativa tjänster som alla känner sig trygga med. Så med detta med sig fortsätter nu det länsövergripande nätverket av yrkesverksamma inom kommunal omsorg. På Kommunförbundet arbetar vi också kontinuerligt med att bidra till ökad kunskap om hur välfärdsteknologi kan utgöra ett bra komplement till vår gemensamma vård och omsorg - med förhoppning om ökad glädje, livskvalitet och en tryggare vardag för många.

April, 2018