Hållbarhetsrådet

Ett länsövergripande nätverk har startat med inriktning på långsiktiga hållbarhetsfrågor. Politiker i samtliga kommuner och Landstinget är representerade i rådet.

Rådets syfte är att:
• Utgöra en politisk referens- och beredningsgrupp för strategiska hållbarhetsfrågor i länet
• Öka länets fokusering på samordning och prioritering av åtgärder inom klimat- och hållbarhetsområdet
• Stärka länets miljöprofil och marknadsföra länets miljö- och hållbarhetsarbete
Initiera kommun- och aktörsgemensamma projekt
• Erbjuda omvärldsbevakning, kompetens- och kunskapsutveckling för politiker i hållbarhetsfrågor
• Utgöra en plattform för Sekom Y (Sveriges Ekokommuner i Västernorrland)

Hållbarhetsrådets medlemmar

Eva Andersson, Landstinget Västernorrland
Hans Brynielsson, Landstinget Västernorrland
Karin Frejarö, Härnösands kommun
Eva Olstedt-Lundgren, Härnösands kommun
Roger Öberg, Timrå kommun
Niklas Eden, Timrå kommun
Kjell Bergkvist, Sundsvall kommun
Maria Räfsbäck, Sundsvall kommun
Åke Nyhlen, Ånge kommun
Magdalena Flemström, Ånge kommun
Kristin Ögren, Örnsköldsviks kommun
Bertil Jonsson, Örnsköldsviks kommun
Rolf Andersson, Kramfors kommun
Malin Svanholm, Kramfors kommun
Lillemor Edholm, Sollefteå kommun
Paul Höglund, Sollefteå kommun

Kontakt

Lasse Brännström

Mobil: 070-610 13 85
E-post

Här hittar du presentationer och övrigt material från våra möten!