Nollvision demens - 3 maj 2016

Den 3 maj samlades cirka 140 personer i Härnösand för en föreläsning om demenssjukdomar av Wilhelmina Hoffman (geriatriker och direktör på svenskt demenscentrum samt verksamhetschef för Silviahemmet).
Över 70 av deltagarna blev sedan utbildade så kallade nollvisionsambassadörer.

Nollvision innebär en demensvård utan tvångsåtgärder. Vi använder idag lite slentrianmässigt larm av olika slag, låsta dörrar, bälten, brickor, sänggrindar med mera. Allt detta är tillåtet om personen själv så önskar. Men oftast vet vi inte att det förhåller sig så utan vi gör det som vi tror är bäst (eller i värsta fall enklast för oss personal).

Detta slentrianmässiga beteende måste förändras. Vi måste tänka annorlunda och försöka förebygga situationer som gör en demenssjuk person orolig eller ilsken. Därför har svenskt demenscentrum på uppdrag av socialdepartementet tagit fram ett utbildningspaket (bestående av handbok, webbutbildning, mobilappar samt filmer) som alla nya ambassadörer i går fick checka ut efter avslutad dag.

Noterbart är att det även är framtaget en anhörigskrift samt mobilapp för anhöriga där de själva kan lära sig hur man kan agera annorlunda.

På bilden syns fyra av deltagarna, dessa är från vänster:
Ann-Marie Westerlund, demenslänssamordnare, Wilhelmina Hoffman, geriatriker och direktör från svenskt demenscentrum och rektor på Silviahemmet, Emma Timerdal koordinator SveDem (kvalitetsreg. demens) samt Ann-Kristin Kärrman, sjuksköterska svenskt demenscentrum.

Mer information finns här