Små och medelstora företag med hög energianvändning är välkomna till Västernorrlands Energinätverk.

Energikontoret driver nätverket där företagen får hjälp med att stärka sin konkurrenskraft och sitt varumärke genom att höja kompetensen om energi. De får kvalificerad rådgivning av en energiexpert samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag i nätverket.

Under hösten har vi haft startmöten för de först anslutna nätverksdeltagarna. Antalet deltagande företag per nätverk ska vara mellan 8-16 stycken. 

Från Kramfors deltar Ådalens Bildemontering och Hotell Höga Kusten. Från Ånge deltar Permascand AB. Vesta Si AB och WP Glulam AB. Från Örnsköldsvik deltar Ekobostäder AB.

Energikontoret rekryterar nya företag parallellt med att vi driver nätverket med redan anmälda deltagare.

Företag som deltar i ett nätverk får
• Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.
• Hjälp med att söka ekonomiskt stöd för exempelvis energikartläggning.
• Tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert där företaget får kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.
• Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.
• Information om forskning på området, lagstiftning och ekonomiska stöd som finns att söka.
• Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.
• Stöd och utbildning genom nätverksträffar i att arbeta med energiledning.