ERUDITE - innovationsprojekt som utvecklar landsbygden i Västernorrland

Det europeiska Interreg-projektet ERUDITE är ett samarbete mellan sju olika EU-regioner i Sverige, Finland, Frankrike, Irland, Slovenien, Italien och Ungern samt några olika forskningsinstitut, bland andra Acreo och Universitet i Ljubljana. Projektet syftar till att utveckla landsbygden med hjälp av nya, innovativa e-tjänster och dra nytta av den potential som snabba bredbandsnät kan ge.

Projektet startade i april 2016 och har som mål att bättre prioritera och kanalisera de publika investeringar som görs i digitala tjänster, t.ex. inom omsorg, vård, skola och administration. Detta görs med ett intensivt kunskapsutbyte och med hjälp av nya metoder för innovation (så kallad ”Open Innovation”) och monitoreringsverktyg för socio-ekonomisk inverkan (så kallad SEROI-analys, Socio-Economic Return-On-Investment). Detta görs med nyutvecklade metoder för SEROI-analys och uppföljning för att kunna stödja regionerna med att identifiera, kvantifiera och följa upp de mål som sätts för de nya digitala tjänster som utvecklas inom projektet.

Projektet kommer att pågå till och med mitten av 2018 och förutom olika publika rapporter kommer även seminarier att hållas med möjlighet för allmänheten att ta del av resultaten.

SEROI och OPEN INNOVATION

Se gärna filmen om ERUDITE-projektets metoder SEROI och OPEN INNOVATION. (engelska)

ERUDITE-filmen med svenskt tal

För mer information, kontakta Jennie Olofsson
jennie.olofsson@kfvn.se
mobil: 073-271 28 78

ERUDITE webb finns här

Effektivisering genom digitaliserad verksamhetsutveckling

I december 2016 hölls en kunskapsdag kring digitalisering vid Hotell Höga kusten. Föreläsningarna filmades och kan ses i sin helhet på vår Youtube-kanal.