Kommunernas roll i miljöarbetet

Senaste hållbarhets-rankingen av Sveriges miljöbästa kommun visade på stora framsteg för Härnösand. En förbättring med över 100 placeringar sedan förra rankingen gör att de blir etta i länet. Vad har då kommunerna för roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle?

Mitt svar är att kommunerna har en stor roll i Sveriges omställning till ett hållbart samhälle. Det är där teorierna ska omsättas till aktivt arbete. Ska vi klara av att skapa ett fossilfritt transportsystem, bygga hållbara städer och gynna framväxten av nya cleantech företag så måste de lokala ambitionerna synkas med de nationella ambitionerna. Sverige ligger långt framme när det gäller en minskning av koldioxidutsläppen, men mycket återstår fortfarande att göra. Industrin har redan gjort mycket men nu måste även transporterna förändras både med nya bränslen som gas och el, men även att öka antalet tåg och cykelresor.

Tätorterna gynnas med renare luft, hälsan blir bättre och city blir mer socialt med fler människor istället för bilar.
Under flera år har miljöaktiviteten mätts i Sveriges kommuner. Kommunerna får berätta t ex om de följer upp miljömålen, köper ekologisk mat, säkrar vattenstatusen och investerar i företag med stora klimatutsläpp. Över 50 procent satsar på biologisk mångfald inom den egna kommunen. Västerås rankas högst 2016, men Lomma en kommun i Skåne på ca. 11 000 invånare blev 2:a. Årets ranking är tuffare än någonsin, enligt arrangörerna.
Sundsvall kom strax efter Härnösand så det finns två kommuner som klarade sig bra jämfört med övriga Sverige. Nu hoppas vi att bland annat de nybildade Hållbarhetsrådet ska öka ansträngningarna inom området så att länet kan uppnå sin tidigare slogan – Miljölänet Västernorrland.

Lasse Brännström