VFU Centrum - Verksamhetsförlagd utbildning

Praktik för socionomstudenter

Praktiktiden är viktig. Studenterna på Socionomutbildningen får möjlighet att möta och lära av den verklighet där de kommer att vara verksamma i framtiden.

För att praktikterminen ska bli så bra som möjligt för alla parter finns VFU-centrum som den samordnande länken mellan universitet, kommuner och studenter. Här får studenterna hjälp att hitta rätt praktikplats, grupphandledning, studiebesök och studieresor.

Läs mer om VFU centrum; uppdrag, bakgrund, organisation och finansiering.

För dig som student

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

För dig som är student

Kontaktperson

Jessica Eriksson

Mobil: 072-737 28 28
E-post: jessica.eriksson@kfvn.se