VFU Centrum - Verksamhetsförlagd utbildning

Dags att lära för livet: Praktik för socionomstudenter

Praktiktiden är viktig. Studenterna på Socionomutbildningen får möjlighet att möta och lära av den verklighet där de kommer att vara verksamma i framtiden.

För att praktikterminen ska bli så bra som möjligt för alla parter  finns VFU-centrum som den samordnande länken mellan universitet, kommuner och studenter. Här får studenterna hjälp att hitta rätt praktikplats, grupphandledning, studiebesök och studieresor.

Läs mer om VFU centrum; uppdrag, bakgrund, organisation och finansiering.

Kontaktperson

Jessica Eriksson

Mobil:
072-737 28 28
E-post:
jessica.eriksson@kfvn.se


För dig som är student