Äldre

Socialtjänsterna ansvarar för att erbjuda kunskapsbaserade välfärdstjänster utifrån en evidensbaserad praktik. Socialtjänsterna ska medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap. Kommunförbundet Västernorrland stödjer och samordnar utvecklingsinsatser för att utveckla arbetet inom äldreområdet. Detta sker med grund i aktuell forskning och med inspiration från utvecklingsarbete på andra platser, i Sverige och utomlands. Huvuduppdraget är att stödja kommunernas förmåga att utveckla en säker och samordnad vård och omsorg för de äldres välbefinnande och värdighet.

Andra viktiga delar är att samordna nätverk där medarbetare från kommunerna får möjlighet till erfarenhetsutbyte och uppdragsarbete. Samordnaren stödjer även utveckling och införande av systematisk verksamhetsuppföljning och skapar bättre förutsättningar för god äldreomsorg i länet.

Trygg och säker hemgång från sluten hälso-/sjukvård

Här kommer snart information om SIP (samordnad individuell plan)

Demens

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

Kommunal hälso-/sjukvård

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

Kontakt

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text