VFU - verksamhetsförlagd utbildning för socionomer

Praktiktiden är viktig. Västernorrlands kommuner tar regelbundet emot socionomstudenter i verksamhetsförlagd  utbildning (VFU). Under VFU:n ges studenterna möjlighet att möta verksamheter och utvecklas i sin yrkesroll. 

VFU-centrum fungerar som den samordnande länken mellan universitet, kommuner och studenter. Här får studenterna hjälp att hitta rätt praktikplats, grupphandledning och studiebesök.

VFU CentrumGör din VFU i Västernorrland

Praktikplatsen.se

Kontaktperson

Jessica Eriksson

Mobil: 072-737 28 28
E-post: jessica.eriksson@kfvn.se