Kommunerna har tagit över hemsjukvården från landstinget

Nu har ansvaret för hemsjukvården förts över från regionen till kommunerna. Målsättningen är att skapa en god hemsjukvård och en kostnadseffektiv organisation.

Skatteväxling genomfördess 1 januari 2014 och övertagandet från och med 3 februari 2014.

Länk till avtal.

Bilaga 1 Innehåll och ansvarsgränser samt ekonomiska villkor

Bilaga 2 Regler och rutiner vid övertagande av personal

Bilaga 3 Uppföljning av hemsjukvård och kommunernas övertagande