SECURE - Smartare energisamhällen i de norra och arktiska områdena.

SECURE delfinansieras av EU-programmet Northern Periphery and Arctic Programme 2014-2020. Projektet pågår under perioden maj 2016 – april 2019. Huvudsyftet är att implementera innovativa energilösningar för bostäder och offentliga infrastrukturer och dela dessa mellan sju regioner i norra Europa. Intressenterna kommer att få ta del av goda exempel på effektiva tekniker och strategier som främjar ökad användning av energieffektiva lösningar och förnybara energikällor. Utveckla energisäkra samhällen genom att främja energieffektivitet och förnybara energilösningar.

Projektets resultat:
• 5 smartare energisamhällen
• 15 tillämpade energilösningar
• Öka effektiviteten med 5 % i minst 3 byggnader
• Installera alternativa energikällor för 3 offentliga byggnader/infrastrukturer

Varje partner i projektet kommer att etablera ett smart energisamhälle i en by, landsbygd eller stadsdel. Ett program med aktiviteter kommer att genomföras i dessa samhällen för att engagera medborgarna och ge dem möjlighet att bli mer energieffektiva. Programmet kommer också att bygga upp expertis inom lokala myndigheter. Kommunförbundet Västernorrland är svensk partner och samarbetar med Sollefteås kommunala bostadsbolag Solatum Hus&Hem AB. Kontakt

Tina Svingstedt
tina.svingstedt@kfvn.se 
tel. 076-226 10 59

Jennie Olofsson
jennie.olofsson@kfvn.se
Tel. 073-271 28 78

Läs mer om SECURE

http://secure.interreg-npa.eu/