SECURE - Smartare energisamhällen i de norra och arktiska områdena.

SECURE delfinansieras av EU-programmet Northern Periphery and Arctic Programme 2014-2020. Projektet pågår under perioden maj 2016 – april 2019. Huvudsyftet är att implementera innovativa energilösningar för bostäder och offentliga infrastrukturer och dela dessa mellan sju regioner i norra Europa. Intressenterna kommer att få ta del av goda exempel på effektiva tekniker och strategier som främjar ökad användning av energieffektiva lösningar och förnybara energikällor. 

Projektets resultat:
• 5 smartare energisamhällen
• 15 tillämpade energilösningar
• Öka effektiviteten med 5 % i minst 3 byggnader
• Installera alternativa energikällor för 3 offentliga byggnader/infrastrukturer

Alla regioner i projektet kommer att etablera egna smarta energisamhällen. Ett program med aktiviteter kommer att genomföras för att engagera invånarna och ge dem möjlighet att bli mer energieffektiva. Alla aktiviter kommer också att bidra tll kompetenshöjning för medverkande aktörer. Kommunförbundet Västernorrland är svensk partner och samarbetar med Sollefteås kommunala bostadsbolag Solatum Hus&Hem AB. Kontakt


Jennie Olofsson
jennie.olofsson@kfvn.se
Tel. 073-271 28 78

Läs mer om SECURE

http://secure.interreg-npa.eu/