E-Coop ska mota den digitala klyftan


E-Coop startade i april 2012 och avslutades december 2014. Projektet har haft fokus på den digitala klyftan i samhället och hur vi kan öka intresset för de offentliga e-tjänsterna hos allmänheten. Vi har samarbetat med andra europeiska regioner; projektet har 13 partners från 12 olika EU-länder och leddes av den franska regionen Gironde. Projektet finansierades via EU-programmet Interreg IVC. Genom projektet har vi tagit hem goda exempel från andra länder på hur man har involverat användarna i utvecklingen av nya tjänster. Dessa olika exempel på arbetssätt har vi bland annat presenterat på regionala konferenser och seminarier. I de goda exemplen finns många intressanta lösningar att hitta inspiration från. Hur kan man stödja familjerådgivningen med en app i telefonen? Hur kan man underlätta för företagare i glesbygd? Hur kan man utveckla socialtjänsten med nya e-tjänster mm? Läs mer om de goda exemplen här.

För mer information, kontakta Charlie Wallin tel. 070-301 08 78
E-post