Glenn Nordlund och Aurora Lindberg hälsade välkommen till Välfärdskonferensen 2017.
Cirka 140 deltagare lyssnade till de olika föreläsarna.
Under Välfärdskonferensen finns alltid tid för reflektion och diskussion.
På konferensen deltar både tjänstepersoner samt politiker.