Internatonell skolutvecklingProjektet "Länssamverkan för internationell skolutveckling" har pågått mellan 2009 - 2012 år och varit inriktat på internationalisering som utvecklingskraft för skolan. Det kan handla om allt ifrån rena elev- respektive lärarutbyten och studiebesök för olika grupper verksamma inom skolområdet till kvalificerat utvecklingssamarbete och pilotprojektverksamhet inom etablerade internationella nätverk.

Projektet är avslutat men möjligheterna kring internationellt utvecklingsarbete finns kvar i länets kommuner och resurser ska vara avsatta för att underlätta det praktiska arbetet med ansökningar och utbyten.

 Projektledare har varit Hans Ekman, som nu återgått till en tjänst inom Sundsvalls Kommun. 

 Vill du veta mer?

Kontakta Stefan Paulsson@kfvn.se