Energikontoret och kommunerna behöver arbeta ännu mer tillsammans

Jag jobbar på Västernorrlands Energikontor. Vårt syfte är att främja energieffektivitet och förnybara energikällor på lokal och regional nivå och därmed förbättra möjligheterna att begränsa klimatförändringarna. Jag och våra medarbetare tycker att hållbar utveckling är mycket viktigt, och det är väl de flesta överens om. Ohållbar utveckling framstår väl för de flesta inte lika attraktivt.

Världen har satt upp en ambitiös agenda för framtiden. Genom de 17 målen i Agenda 2030 målas det upp en positiv framtidsvision, en vision där fattigdomen i världen är utrotad, alla kan äta sig mätta, klimatförändringen har hejdats och där människans verksamhet inte förstör andra arters livsmiljöer. Glädjande nog så ser vi att fler och fler människor, föreningar och företag, kämpar för vår miljö på ett eller annat sätt. Det är dock i många fall splittrade ansträngningar, som oftast tjänar den enskilda personen eller företaget, eftersom de i så stor utsträckning inte är koordinerade. För att samordna aktiviteterna så vill jag att länets kommuner istället ansluter sig till ambitiösa regionala projekt där vi kan hjälpas åt att uppfylla de nationella målen. Jag hoppas mycket på att våra kommuner går med i Borgmästaravtalet under 2018, som syftar till att minska CO2 utsläppen med 40 procent fram till 2030.

I vårt projekt SOLEY så har vi tagit fram en solkarta som visar hur mycket solenergi du kan producera på egna och grannens byggnader. Här stämmer devisen ”Det hållbara energisystemet börjar med samarbete”. Men jag vet att det krävs mer, och inte bara nu i början. Låt ordet samarbete omges av orden gemensamt och gemenskap. Lägg därtill orden energi och hållbarhetsansvar så börjar det likna något.

Med det önskar jag en God Jul och Gott Nytt År

December 2017

Västernorrland först i landet - eller?

Lite nervöst var det i januari i år! Energikontoret Västernorrland hade hösten 2016 fått den sökta finansieringen från Energimyndigheten och Länsstyrelsen för att producera en solkarta för Västernorrland. De upphandlade konsulterna, tillsammans med oss, jobbade för fullt med att få in all data som skulle bearbetas och vi började tycka att allt fungerade som det skulle...

Då plötsligt läste jag en artikel om att Stockholm hade en solkarta på gång för hela Stockholms län. Jag höll på att sätta kaffet i vrångstrupen. Jag som hade basunerat ut till alla kommuner i Västernorrland att vi skulle vara det första länet i Sverige med en heltäckande solkarta! En solkarta där vi alla skulle kunna gå in på kartan peka på våra hus och vips skulle vi veta hur mycket sol-el vi kunde producera på våra tak och väggar. Visst, jag visste att Stockholms Energikontor hade varit väldigt nyfikna på vad vi höll på med och hur långt vi kommit - men de hade aldrig talat om att de också var delaktiga i en solkarta... Så jag ringde upp och gratulerade dem till att vara bäst. Efter en stund kom det lite försiktigt fram att alla Stockholmskommuner inte var med, för de hade inte haft finansieringen klar och det blev de som gratulerade oss till att bli först.

Nu är det strax vår, och vi kommer snart att publicera solkartan på kommunernas hemsidor med stor hjälp av Petronella Enström, Sundsvalls kommun. Vi blir alltså det första länet! Vi är det bästa Energikontoret! Och vi producerar solkartan utan kostnad för kommunerna! Solklart!

Håkan Grundel, verksamhetsledare, Energikontoret Västernorrland