PIKE - Implementering av goda exempel

Studieresor ett sätt att lära

Projektet

PIKE står för Promoting Innovation and the Knowledge Economy och är ett projekt inom EU-programmet INTERREG IVC som blev beviljat under våren 2008 och pågick till hösten 2010. Förutom Kommunförbundet består dess partners av regioner i Bulgarien, Grekland, Irland, Italien, Spanien, Storbritannien, och Tjeckien.

Projektet syftar till att utbyta och dela goda exempel inom elektronisk förvaltning och trådlöst bredband från andra länder i Europa för att finna nya metoder och arbetssätt för den egna verksamheten. Målet är att förbättra offentlig service till medborgare och företag.

Genom de goda exemplen och erfarenhetsutbytet skall därefter varje deltagande region utforma en regional aktivitetsplan inom ramen för den regionala tillväxtplanen (RTP).

Inom projektet har fyra goda exempel valts ut. De fyra exemplen har alla en förankring i elektronisk förvaltning och trådlöst bredband. De förmedlar enkla lösningar för regionernas medborgare och besökare då de till exempel ger tillgång till trådlöst internet eller gör det enklare att ansöka om bygglov genom en internetportal.

Projektets mål

  • Utbyte av erfarenheter och goda exempel inom elektronisk förvaltning och trådlöst bredband inom en grupp regioner med varierande erfarenheter.
  • Att dela med sig av de identifierade goda exemplen och att utveckla en aktivitetsplan inom ramen för det regionala utvecklingsprogrammet i alla deltagande regioner.
  • Att sprida information om projektet, dess mål, resultat och vad som lärts till en bred publik såsom beslutfattare på alla nivåer: den lokala, regionala, nationella och EU-nivån.

Projektaktiviteter

I september 2008 hade projektet en kick-off konferens i Sundsvall där partners från alla 7 länder deltog. Senare på hösten hölls en lanseringskonferensen för projektet som ägde rum den 25 november i Derry, Irland.

Under våren 2009 arrangerades studieresor till de goda exemplen för intresserade kommuner i Västernorrland. Två studieresor genomfördes, med sammanlagt 14 deltagare från kommunerna i länet, till Irland för att på plats ta del och inspireras av deras arbete med att på olika sätt utveckla verksamheter med hjälp av IT. Därefter vidtog arbetet med att implementera deras goda idéer här i Västernorrland. Det arbetet finansieras av strukturfonder inom projektet RIGES. Läs mer om RIGES här.

Kontaktperson

För ytterligare information om projektet kontakta gärna Charlie Wallin, tel 070-301 08 78 eller e-post.