Seminarie Open Innovation, Ljungaverk maj 2017

I maj var Kommunförbundet Västernorrland värd för ett seminarie kring e-hälsa i Ljungaverk, Västernorrland, Sverige. Målet var att ge möjlighet till inspiration och även utbyte av erfarenheter inom innovativa metoder för utveckling av digitala tjänster i landsbygdsområden.

Sten-Ove Danielsson, kommunalråd i Ånge kommun, öppnade seminariet och välkomnade alla deltagare från olika regioner och länder. Den första presentationen gavs av Jose Manuel San Emeterio, projektledare i IMPROVE-projektet, som gav en översikt över sammanhanget för dagarna. Därefter var det Madeleine Blusi, projektkoordinator för IMPROVE i Sverige, som pratade om hur digitalisering måste vara ett helhetstänk och inte bara en pappersprodukt. Sedan visade Tomas Eriksson, en konstnär baserad i Ljungaverk och VD för Håkki, en väldigt uppfriskande bild av hur det är att bo på en plats som ”försvinner från kartan”. Deltagarna hade chansen att träffa denna specialist på landsbygdsöverlevnad och diskutera ämnet.

Efter pausen gav Eva-Marie Blusi Tyberg, projektledare på Innovation Hub i Sundsvall, en intressant presentation om hur Sundsvalls kommun stöder bra idéer för att svara på verkliga behov. Hon påpekade att det första året går 80 procent av arbetet att byta kultur medan 20 procent kan fokusera på nya idéer. Därefter pratade Aurora Lindberg, VD för kommunförbundet i Västernorrland, om metoder och strategier för samproduktion inom kommunal sektor. Hon presenterade också eSamverkan-projektet, ett bra exempel på 9 kommuner som samarbetar i utvecklingen av nya digitala tjänster i Västernorrland.

I slutet av sessionen deltog seminariedeltagarna i en mycket intressant och produktiv workshop där de samlades i små grupper och diskuterade vad det är som gynnar ett framgångsrikt genomförande av nya e-tjänster och vilka hinder som kan finnas när inget händer.