Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer

Här hittar du våra kurser och konferenser inom socialtjänstområdet.

Januari 2019

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 

30 januari & 13 februari, Sundsvall 

Läs mer och anmäl 

En dag om SVERIGES VIKTIGASTE JOBB - Undersköterska, Stödassistent

Arbetsförmedlingen och Vård– och omsorgscollege Västernorrland arrangerar tillsammans en dag för att informera om vad som händer, nationellt, regionalt och lokalt inom vård och omsorg.

22 januari, Härnösand

Läs mer och anmäl

Februari

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

6 februari & 20 februari, Sundsvall
27 februari & 13 mars, Sundsvall

13 februari & 27 februari, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Mars

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

27 mars & 17 april, Sundsvall

27 mars & 10 april, Sollefteå


Läs mer och anmäl

April

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

3 april & 24 april, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Maj

En dag med Vård och omsorgscollege Västernorrland

Dagen riktar sig till dig som är förtroendevald och utsedd av din nämnd att medverka vid dialogmöten för Vård och omsorgscollege Västernorrland.

9 maj, Parkaden, Härnösand

Läs mer och anmäl

Möjligheterna och utmaningarna i uppdraget som steg 3 handledare!

Dagen riktar sig till dig som är chef till steg 3-handledare, lokala styrgrupper och regionala styrgruppen.

9 maj, Parkaden, Härnösand

Läs mer och anmäl

Samtala om mat

Syftet med dagen är att du får ökad kunskap kring hur du kan använda MI ((Motivational Interviewing) som verktyg för att ge råd till patienter enligt Socialstyrelsens riktlinje om Sjukdomsförebyggande metoder 2011, kopplat till ohälsosamma matvanor. 

15 maj, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

8 maj & 28 maj, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI påbyggnadsutbildning

Utbildningen innehåller fördjupande teoretiska kunskaper och möjlighet att träna samtalsfärdigheter. Påbyggnadsutbildningen omfattar 1+1 dag och kräver att du har förkunskaper motsvarande del 1 - grundutbildning. 

8 maj & 28 maj, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Augusti

September

Oktober

November

December