Social omsorg, vård och stöd

Här hittar du våra kurser och konferenser inom social omsorg, vård och stöd.

Januari 2018

Sveriges viktigaste jobb - röster från verksamheten

En informationsdag om vad som krävs i arbetet inom vård och omsorg. 

18 januari, Kramfors

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motivnde samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 

10 januari & 24 januari, Sundsvall (reserverad)

Läs mer och anmäl 

Kunskapsdag Gemensam lägesbild ANDT

Välkomna att starta år 2018 med att få en så heltäckande bild som möjligt av läget när det gäller förebyggande arbete, strukturer, skador och dödlighet orsakade av alkohol, narkotika och tobak i länets kommuner.

31 januari

Läs mer och anmäl

Februari

AUDIT och DUDIT samt DUDIT-E och Alcohol-E

Utbildning i screeninginstrumenten AUDIT och DUDIT samt DUDIT-E och Alcohol-E. Utbildningen riktar sig till personal i Västernorrlands län som i sitt arbete möter personer med riskbruks-, missbruks- och beroendeproblematik.

16 februari

Läs mer och anmäl

Obs! INSTÄLLT Dialogmöte Vård- och omsorgscollege Södra Norrland

19 februari 
Sundsvall, Kommunhuset KS-Salen

Läs mer och anmäl (dialogmötet är inställt)

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motivnde samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

21 februari & 7 mars, Sundsvall
28 februari & 14 mars, Sundsvall

21 februari & 14 mars, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Mars

Regional konferens - Vård och omsorgscollege Södra Norrland

Dagen riktar sig till ledamöter i regional styrgrupp samt lokala styrgrupper. 

1-2 mars, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Utbildningsdag - tvångslagstiftning LVM och LVU

13 mars 2018, Härnösands Folkhögskola
OBS! Ny lokal, Parkaden möten & konferens, Ådalsvägen 15 i Härnösand.

Läs mer och anmäl

Handläggning och dokumentation

En utbildningen hålls på grundläggande nivå och inleds med genomgång av övergripande regler och mål med socialtjänstens verksamhet. Resten av dagen fokuserar på frågor som gäller handläggningen och dokumentationen hos den beslutande nämnden.
Utgångspunkten för denna föreläsning är bland annat Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS.

21 mars 2018, 
Parkaden möten & konferens, Härnösand

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motivnde samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

21 mars & 4 april, Sundsvall
28 mars & 11 april, Sundsvall


28 mars & 11 april, Sollefteå

Läs mer och anmäl

April

Kunskapsdag för socialtjänsten

Välkommen till en kunskapsdag för socialtjänsten i Västernorrland.

10 april, Parkaden i Härnösand.

Läs mer och anmäl

Kunskapsdag - Äldre och missbruk

Under kunskapsdagen tar vi del av varandras erfarenheter och berikar oss med ny kunskap. Dagen är ett samarbete mellan Kommunförbundet Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland.

12 april, Parkaden, Härnösand

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motivnde samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

18 april & 2 maj, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

SocialREKOs vårmöte

Välkommen till SocialREKOs vårmöte lunch till lunch.

19-20 april, Kramfors

Läs mer och anmäl

Seminarium för demensriktlinjer

Välkommen till seminarium för demensriktlinjer.

20 april, Kramfors

Läs mer och anmäl

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

Lågaffektivt Bemötande

Utbildningsdagen handlar om att lyfta praktiska verktyg att hantera utåtriktat och problemskapande beteende med. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi.

24 april, Härnösand

Läs mer och anmäl

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

Professionellt bemötande & konflikthantering

Föreläsningen tar upp verklighetstrogna situationer och ger konkreta verktyg för att lösa allvarliga konflikter. Här presenteras aktuell lagstiftning, perspektiv på självkännedom, vetenskapliga perspektiv på aggressivitet, hotfulla klienter, riskfyllda situationer och strategier för att hantera detta samt rutiner efter en incident.

27 april, Härnösand

Läs mer och anmäl

Maj

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

9 maj & 23 maj, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI Påbyggnadsutbildning

Utbildningen omfattar 1+1 dag och kräver att du har förkunskaper motsvarande del 1 grundutbildning. Du får fördjupa dina teoretiska kunskaper om MI och träna samtalsfärdigheter för att du bättre ska kunna utöva MI i ditt arbete. 

16 maj & 30 maj, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Workshop tillämpning av motiverande samtal - MI med grupper

Lunch till lunch workshop för dig som har kunskaper och erfarenheter av att arbeta med MI, och som vill lära dig tillämpa MI i arbete med grupper.

31 maj - 1 juni 2018, Sollefteå

Läs mer och anmäl