Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer

Här hittar du våra kurser och konferenser inom socialtjänstområdet.

Januari 2019

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 

30 januari & 13 februari, Sundsvall 

Läs mer och anmäl 

En dag om SVERIGES VIKTIGASTE JOBB - Undersköterska, Stödassistent

Arbetsförmedlingen och Vård– och omsorgscollege Västernorrland arrangerar tillsammans en dag för att informera om vad som händer, nationellt, regionalt och lokalt inom vård och omsorg.

22 januari, Härnösand

Läs mer och anmäl

Februari

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

6 februari & 20 februari, Sundsvall
27 februari & 13 mars, Sundsvall

13 februari & 27 februari, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Mars

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

27 mars & 17 april, Sundsvall

27 mars & 10 april, Sollefteå


Läs mer och anmäl

April

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

3 april & 24 april, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Maj

Dokumentation för utförare - grund ("social dokumentation")

Målgrupp: utförare inom kommunal verksamhet, t ex inom omsorg och socialpsykiatri (baspersonal)

Utbildningen är användbar både för dig som är nyanställd, om du ska börja dokumentera och för dig som redan dokumenterar. Innehållet under halvdagen omfattar grunderna gällande utförarnas dokumentationsansvar. Dagen inleds med en mycket kort genomgång av det arbete som görs av biståndsbedömarna för att sätta utförarnas arbete i sitt sammanshang.

3 maj, Fullmäktigesalen Örnsköldsvik (halvdag)

Läs mer och anmäl

Dokumentation för utförare inom socialtjänsten

Målgrupp: utförare inom kommunal verksamhet, t ex HVB-hem, stödboenden och öppenvård.

Dagen innehåller en grundlig genomgång av regelverket för dokumentation, från att ett ärende inleds till att genomförandet av en insats avslutas. Tyngdpunkten ligger på utförarnas del av processen, men även handläggning och rättssäkerhetsregler berörs för att ge en helhetsbild och sätta utförarnas arbete i sitt sammanhang.

7 maj, Parkaden möten & konferens Härnösand

Läs mer och anmäl

INSTÄLLD! - Handläggning & dokumentation inom socialtjänsten

Målgrupp: myndighetsutövare inom socialtjänstens hela verksamhetsområde (ex försörjningsstöd, vuxen-, missbruk- och biståndshandläggare), men kan även vara av intresse för utförare och chefer.

Under dagen ges en grundläggande genomgång av det befintliga regelverket kompletterat med de rådande dokumentationsföreskrifterna, för att ge en helhetsbild av vad som gäller under hela processen från att ett ärende aktualiseras till genomförandet av en insats avslutas. Tidsmässig tonvikt ligger på myndighetsutövningsprocessen eftersom den delen är mer omfattande och detaljerad.

8 maj, Parkaden möten & konferens Härnösand

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

8 maj och 28 maj, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI påbyggnadsutbildning

Utbildningen innehåller fördjupande teoretiska kunskaper och möjlighet att träna samtalsfärdigheter. Påbyggnadsutbildningen omfattar 1+1 dag och kräver att du har förkunskaper motsvarande del 1 - grundutbildning. 

8 maj & 28 maj, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Möjligheterna och utmaningarna i uppdraget som steg 3 handledare!

Dagen riktar sig till dig som är chef till steg 3-handledare, lokala styrgrupper och regionala styrgruppen.

9 maj, Parkaden möten & konferens, Härnösand

Läs mer och anmäl

En dag med Vård och omsorgscollege Västernorrland

Dagen riktar sig till dig som är förtroendevald och utsedd av din nämnd att medverka vid dialogmöten för Vård och omsorgscollege Västernorrland.

9 maj, Parkaden möten & konferens, Härnösand

Läs mer och anmäl

Dokumentation för utförare - grund ("social dokumentation")

Målgrupp: utförare inom kommunal verksamhet, t ex inom omsorg och socialpsykiatri (baspersonal)

Utbildningen är användbar både för dig som är nyanställd, om du ska börja dokumentera och för dig som redan dokumenterar. Innehållet under halvdagen omfattar grunderna gällande utförarnas dokumentationsansvar. Dagen inleds med en mycket kort genomgång av det arbete som görs av biståndsbedömarna för att sätta utförarnas arbete i sitt sammanshang.

15 maj Parkaden möten & konferens, Härnösand (halvdag)

Läs mer och anmäl

Samtala om mat

Syftet med dagen är att du får ökad kunskap kring hur du kan använda MI ((Motivational Interviewing) som verktyg för att ge råd till patienter enligt Socialstyrelsens riktlinje om Sjukdomsförebyggande metoder 2011, kopplat till ohälsosamma matvanor. 

15 maj, Sundsvall

Läs mer och anmäl

LVU lagstiftning och handläggning

Utbildningen riktar sig till socialsekreterare och chefer som arbetar med barn och unga, och handlägger ärenden som kan leda till omhändertaganden med stöd av LVU.

16 maj, Parkaden möten & konferens, Härnösand 

Läs mer och anmäl

Augusti

September

Grundutbildning motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

11 september och 25 september, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Grundutbildning motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

12 september och 1 oktober, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl


Grundutbildning motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

18 september och 2 oktober, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Språkombudsevent, Vård och omsorgscollege

Vård och omsorgscollege bjuder in språkombud och utbildare till denna dag. 

19 september, Söråkers Folkets Hus, Söråker

Läs mer och anmäl

Dialogmöte för förtroendevalda, Vård och omsorgscollege

Vård och omsorgscollege Västernorrland bjuder in till dialogmöte för förtroendevalda. 

20 september, Sundsvalls kommunhus, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Oktober

Handläggning & dokumentation inom socialtjänsten

Målgrupp: myndighetsutövare inom socialtjänstens hela verksamhetsområde (ex försörjningsstöd, vuxen-, missbruk- och biståndshandläggare), men kan även vara av intresse för utförare och chefer.

Under dagen ges en grundläggande genomgång av det befintliga regelverket kompletterat med de rådande dokumentationsföreskrifterna, för att ge en helhetsbild av vad som gäller under hela processen från att ett ärende aktualiseras till genomförandet av en insats avslutas. Tidsmässig tonvikt ligger på myndighetsutövningsprocessen eftersom den delen är mer omfattande och detaljerad.

1 oktober, Parkaden möten & konferens Härnösand

Läs mer och anmäl

Utbildning i HAP - haschavvänjningsprogrammet

HAP är en kognitiv metod för att behandla personer med cannabismissbruk. Programmet är uppbyggt efter hur en person mår och fungerar efter en tids cannabisrökning och vad som händer i kropp, psyke och på ett socialt plan när man slutar. Utbildningen vänder sig till de behandlare inom socialtjänster som ska arbeta med haschavvänjningprogram (HAP). 3 tillfällen.

2 oktober 2019, Härnösand

Läs mer och anmäl

Grundutbildning motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

9 oktober och 22 oktober, Sollefteå

Läs mer och anmäl

Grundutbildning motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

9 oktober och 30 oktober, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Grundutbildning motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

30 oktober och 13 november, Sundsvall

Läs mer och anmäl

November

Grundutbildning motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

6 november och 20 november, Sundsvall

Läs mer och anmäl 

Påbyggnadsutbildning motiverande samtal (MI)

Utbildningen omfattar 1+1 dag och kräver att du har förkunskaper motsvarande del 1 grundutbildning. Du får här tillfälle att fördjupa dina teoretiska kunskaper om MI och träna samtalsfärdigheter för att du bättre ska kunna utöva MI i ditt arbete.

27 november och 18 december, Sundsvall

Läs mer och anmäl


December