CMC - Connected Mobile Communities

Trådlösa tjänster

CMC är ett projekt delfinansierat via Norra Periferiprogrammet. Projektets målsättning är att utveckla trådlösa tjänster inom turism, kultur, transporter och miljö. Kommunförbundet har i projektet varit samordnare för utveckling av dessa tjänster i länet.

Alla projekt inom Norra periferiprogrammet har som mål att göra regionerna längst norrut i Europa attraktiva och konkurrenskraftiga att bo och verka i genom att minska betydelsen av långa avstånd och glesbygd.

I projektet har två tjänster utvecklats som kan förbättra servicen:

Solmobilen är en tjänst för trådlös kommunikation till mobilen via Internet. Den är utvecklad för att göra det möjligt för kommuner att ge bättre service till medborgare och underlätta dialogen med medborgare, företag och besökare. Den är lätt att använda för både avsändare och mottagare och skapar närhet till målgrupperna. När tjänsten väl är implementerad är den utmärkt för snabba, välriktade och kostnadseffektiva insatser. Läs mer här!

Busskollen är en sms-tjänst utvecklad av Mittuniversitetet på uppdrag av Kommunförbundet som ger reqaltidsinformation till resenären om busstider och eventuella förseningar. Tjänsten kan även användas för att planera resan från en hållplats till en annan med tänkbara byten. Läs mer här!

Direktlänk till CMC-projektets hemsida här cmcnp.eu.

 

För mer information kontakta projektledare Charlie Wallin charlie.wallin@kfvn.se  eller http://www.cmcnp.eu