CLEAN-projektet - Teknik och öppen innovation för koldioxidsnåla regioner

Nio EU-regioner, inkluderat Västernorrlands län, har gått ihop för att ta itu med en gemensam utmaning: hur man möter EU: s energieffektivitetsmål. Projektet kommer att utbyta erfarenheter för smartare och mer energieffektiva regioner, ökad koldioxidreduktion och minskad energiförbrukning. CLEAN har ekonomiskt stöd från EU:s Interreg Europe-samarbetsprogram som hjälper regionala och lokala myndigheter att utveckla sina strategier och policys. Detta görs genom att dela smarta lösningar mellan regionerna.

Projektet kommer, bland annat, att med stöd av en Solkarta för Västernorrlands sju kommuner, sprida möjligheten till solelproduktion i offentliga byggnader, bostadsbolag, företag, samt enskilda fastighetsägare. Hus eller förråd som är större än 15 kvadratmeter kommer att finnas med på den digitala kartan. Med solkartor och programvara som verktyg kan stadsplanerare, arkitekter och byggherrar ta bättre beslut kring om solel är ett gott alternativ för framtida elproduktion. Fastighetsägarna kan samtidigt att se över sin energikonsumtion och reducera denna.

Regionens Hållbarhetsråd, med 16 politiker från Region Västernorrland och de sju kommunerna, kommer att vara en viktig intressegrupp i projektet. De kommer aktivt att stödja överföringen av goda exempel mellan de deltagande regionerna.
 
Projektet pågår under fem år med en budget på 1,6 miljoner euro. Deltagarna kommer att studera förhållandet mellan lösningar med låga koldioxidutsläpp, energieffektivitet, informationskommunikation och mobilteknologi samt hur dessa kan användas för att positivt förändra medborgarnas energiförsörjning.

Interreg Clean project partner meeting, april 2018, Sundsvall

Kontakt

Jennie Olofsson

Mobil: 073-271 28 78
E-post: jennie.olofsson@kfvn.se

Länk till projektweb