Digitalisering

Inom Digitalisering är vi med och driver olika samverkansprojekt i länet. Arbetet skapar förutsättningar för effektiv och länsgemensam utveckling inom området. Läs mer om projekten nedan.

Nätverket ERNACT

Nedan kan ni se Aurora Lindberg och Charlie Wallin uttala sig vad Västernorrlands kommuner haft för reell nytta av samarbetet i ERNACT som är ett europeiskt nätverk av regioner där Kommunförbundet Västernorrland är medlem. ERNACT arbetar för att använda EU: s digitala teknologiprogram och finansiering till sina områden, företag och universitet. http://www.ernact.eu/

Kontaktperson


Jennie Olofsson

Mobil: 
073-271 28 78
jennie.olofsson@kfvn.se