Årets handledare 2018

Från vänster; Anette Westermark, Sundsvall, Virginia Eriksson, Kramfors, Tove Byström, Örnsköldsvik, Madelene Strömgren, Region Västernorrland, avd 2 Sjukhuset i Örnsköldsvik, Catarina Törnlund Nyberg, Härnösand, Emma Salomonsson, Timrå, Maryon Israelsson

Vård och omsorgscollege Västernorrland utsåg nyligen årets handledare för länet i Härnösand. Handledarna är nyckelpersoner för kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. De gör ett stort och viktigt jobb för kvaliteten på arbetsplatserna, för elevernas utbildning och för nyanställda. Handledarna har en mycket viktig del i lärandet på arbetsplatsen.

Kriterierna för nominering, och den nominerade ska vara en god ambassadör för yrket och uppfylla tre givna kriterier.
• Engagemang i förbättringsarbete i samverkan mellan utbildning och arbetsliv
• Bidrag till ett hälsofrämjande arbetssätt
• Förmåga att skapa en kreativ och stimulerande lärmiljö

En av handledarna går också vidare till den nationella utnämningen av årets handledare.

September 2018