201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Ny rapport om systematisk uppföljning

I denna rapport diskuteras och problematiseras den kunskapssyn som ofta knyts till kunskapsbasering och systematisk uppföljning. Socialtjänsten har krav på sig att bedriva systematiskt kvalitetsarbete inom alla verksamhetsområden. Socialtjänstens insatser förväntas också utgå från bästa tillgängliga kunskap, där kunskap ofta knyts till evidens. Inom många av socialtjänstens verksamhetsområden är det dock svårt att påvisa evidens. Ofta presenteras systematisk uppföljning som lösningen på problemet. Stämmer det? Läs mer om vad undersökningen kom fram till i rapporten!

Tillsammans för välfärd och utveckling - se filmen!

Nu har vi tagit fram en ny film om vår verksamhet. I filmen presenterar vi tre delar lite närmare.
- Vård och omsorgscollege, där Tove berättar om sin roll som handledare.
- Gemensam familjehemsorganisation, Johannes förklarar varför det är så viktigt med familjehem.
- Digitalisering, Jennie pratar om vinsterna med att samordna arbetet med digitalisering. 

Se filmen och dela gärna vidare!

Vill du jobba med oss?

Vi söker just nu en Familjehemssamordnare till den gemensamma familjehemsorganisationen GFO, 
100 % tillsvidare anställning. I syfte att förbättra placerade barns förutsättningar för gynnsam utveckling,
startade kommunernas gemensamma familjehemsorganisation våren 2019. GFO arbetar med rekrytering, utbildning och handledning av familjehem på uppdrag från de deltagande kommunerna; Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik. Vi behöver bli fler och söker därför en person med ett gediget intresse för att arbeta med familjehemsvård i nära samarbete med berörda kommuner i länet. 

Kontakta oss