201508201440061978ARdWYKju201508201440064265I8o91WLw201508201440064259DuxkLfkP201508201440064561MrYzZAts201508201440061984XJxmADmJ

Tillsammans för välfärd och utveckling

Vårt uppdrag: att utveckla välfärden och ett hållbart samhälle tillsammans med kommunerna i länet.

Årets handledare inom Vård och omsorgscollege utsedda

Vård och omsorgscollege Västernorrland utsåg nyligen årets handledare i Västernorrland! Handledarna är nyckelpersoner för kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. De gör ett stort och viktigt jobb för kvalitén på arbetsplatserna, för elevernas utbildning och för nyanställda. Förutom en handledare per kommun utsågs även årets handledare för hela Västernorrland som också går vidare till en nationell utnämning senare i år.

Rätt att veta - att samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter och skyldigheter de har i Sverige. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF), Länsstyrelsen Västernorrlands län, Region Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland arrangerade därför en dag med kunskapshöjande föreläsningar och metoder för att underlätta samtal med unga nyanlända om dessa viktiga frågor med utgångpunkt från sajten Youmo.se. Många av dagens föreläsningar filmades och kan ses på vår Youtube-kanal.

Vad är vinsten med digitala tjänster?

En utvärdering av e-tjänster i Örnsköldsviks kommun, genomförd av projektet ERUDITE, visar att ett aktivt arbete med digitalisering och e-utveckling har gett ökad effektivitet och förbättrad service till medborgarna. Effektiviseringen värderas till drygt fem miljoner kronor. Digitaliseringen har gett snabbare handläggning, bättre underlag för beslut och ökad tillgänglighet. Effektanalysen är en del i kommunens arbete med att ta fram och utvärdera digitala tjänster tillsammans med andra kommuner i det regionala projektet e-Samverkan. Slutsatserna kan nu användas för att ytterligare snabba på utvecklingen av digitala lösningar i kommunen.

Kontakta oss