Regional utbildningsstrategi

Den 10 april 2014 beslutade länets samtliga kommuner om en gemensam utbildningsstrategi. Strategins syfte är att stärka resultaten främst i grundskolan, men också att öka kontakten mellan skola och det omgivande samhället.

Strategins syfte är att identifiera gemensamma områden för samverkan, inte att styra en enskilds kommun skolutveckling. Däremot finns det mycket att lära av varandra.

Till skolpresidiekonferensen sker rapportering från tjänstemännen kring hur och med vilka insatser skolförvaltningarna vill nå utbildningsstrategins mål.

Länk till regionala utbildningsstrategin

Frågor kan ställas till Stefan Paulsson, samordnare för utbildning och kompetensförsörjning