Styrelsen

Vår styrelse består av 14 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. De träffas cirka sex gånger per år. 

Mötesdagar

Styrelsemöten äger rum hos Kommunförbundet i Härnösand om inget annat anges. Ledamot som inte har möjlighet att komma ordnar en suppleant utifrån ersättarsystemet. 

Kommande styrelsemöten 2019

 • 4 april
 • 29 maj
 • 4 september
 • 17 oktober
 • 29 november

Protokoll

Här hittar du protokoll i pdf-format från våra styrelsemöten.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Ledamöter

Ordinarie

 • Anders Gäfvert (M), Härnösand 1:e vice ordf
 • Ewa Lindstrand (S), Timrå 2:e vice ordf
 • Peder Björk (S), Sundsvall
 • Jörgen Berglund (M), Sundsvall
 • Andreas Sjölander (S), Härnösand
 • Jan Sahlén (S), Kramfors
 • Ida Stafrin (C), Kramfors
 • Sten-Ove Danielsson (S), Ånge
 • Kjell Grip (KD), Ånge
 • Tony Andersson (M), Timrå
 • Åsa Sjöden (S), Sollefteå
 • Johan Andersson (C), Sollefteå
 • Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik

Suppleanter

 • Karin Frejarö (MP), Härnösand
 • Gudrun Sjödin (S), Kramfors
 • Arne Engholm (FP), Sundsvall
 • Brita Wessinger (MP), Sollefteå
 • Christiane Rudiger (V), Sundsvall
 • Johannes Nordin (M), Örnsköldsvik
 • Jon Björkman (V), Kramfors
 • Jonny Lundin (C), Härnösand
 • Leif Edh (VF), Ånge
 • Niklas Edén (C), Timrå
 • Per Nylén (S), Örnsköldsvik
 • Stefan Dalin (S), Timrå
 • Thomas Tejle (V), Sollefteå
 • Åke Nylén (S), Ånge

Kommunförbundets nye styrelseordförande, efter Glenn Nordlund, väljs 4 april 2019. 

Yttranden

Här finns yttranden från Kommunförbundets styrelse.