Trygghetslarm

Dagens beviljade trygghetslarm är till största del uppbyggt på analog teknik. En teknik som inom några år inte kommer att finnas kvar eller fungera i de digitaliserade näten.

Det betyder att det är angeläget för landets kommuner att så snart som möjligt byta dagens analoga utrustning i hemmen och se till att även larmmottagningen blir digital.

Inriktningen för det länsgemensamma forumet är att vi tillsammans kan lära oss mer, utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandras kunskap och idéer kring omställningen till digitala trygghetslarm. Två länsträffar för kunskapsutbyte genomfördes 2013.

Under 2014 kommer länsträffar att ske utifrån kommunernas behov av samverkan kring processen med att övergå till digital teknik för samtliga trygghetslarm och därmed skapa möjligheter för ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet.

Vägledning och information

Vägledning/checklista samt bilagor om teknikval och kostnad/nytta för digitaliseringen av trygghetslarmen finns upplagda på SKL:s hemsida

Kontakt

Mattias Gillow
Utvecklingsledare eHälsa
Tel. 070 - 282 00 35

Epost